ചെറിയ ലിംഗത്തോട് ബൈ പറയു!

പുതിയ തലമുറയിലെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്, കൂടുതൽ പുരുഷന്മാർ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. വിവാഹമായ പല പുരുഷൻമാരുടെയും ചെറിയ ലിംഗം കാരണം അവരുടെ ഭാര്യമാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

9544212074

                                   


ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു വിത്യാസം ഉടൻ അറിയാൻ സാധിക്കും കാരണം ഉത്തേജനത്തിന്റെ തോതിലെ വിത്യാസം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാവുന്നതാണ്, 25-30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലിംഗവലുപ്പത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്

 

  • ലിംഗവലുപ്പത്തില് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു.
  • പതിന്മടങ്ങ്ശുക്ലവർദ്ധനവ്,ബീജങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധനവ്
  • ലിംഗത്തിലേക്കും മറ്റ് ലൈംഗിക അവയവങ്ങളിലേക്കും ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാനും രക്തചംക്രമണവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഉറച്ചതും നീണ്ടനിൽക്കുന്നതുമായ ഉദ്ധാരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു
  • ധാതുക്കളും വിറ്റാമിനുകളും ഉപയോഗിച്ചു ശരീര ഉപാപചയ പ്രക്രിയകളുടെ സാധാരണ ഗതിയിലാക്കാക്കുന്നു.
  • ഇത് നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക ശേഷി ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും നിലനിർത്തനും നേരിട്ട് സഹായിക്കുന്നു.
  • ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന്റെ സമയപരിധി കൂടുന്നു.
  • ശീഘ്രസ്കലനം എന്നന്നേക്കും വിടപറയുന്നു.
  • നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ പോഷക ശേഖരം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻറെ പ്രതിരോധശേഷിയും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടും.
  • ദിവസവും തളരാതെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് സാധിക്കുന്നു.

 

7 വർഷത്തിലധികമായി നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള നിരവധി ആളുകളുടെ ലൈഗിക ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തുലക്ഷത്തിലധികം വിറ്റുകഴിഞ്ഞു , ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലെ ലിംഗ വർധന ഉത്പന്നങ്ങളിൽ മുൻ പന്തിയിലാണ് vita life.

 

ഉപയോഗികേണ്ടതെങ്ങനെ ?

ദിവസവും രാത്രി ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം ഒരു ടേബിൾ vita life തിളപ്പിച്ചാറിയ 200 മില്ലി വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തു അഞ്ചു മിനിറ്റിനു ശേഷം കഴിക്കുക.

 

ഇത് ആർക്കൊക്കെ ഉപയോഗികാം?

ഇത് പ്രായപൂർത്തിയായ ഏത് പ്രായത്തിൽ പെട്ടവർക്കും ഉപയോഗികാം, എക്സ് പ്ലസ് ഗോൾഡ് നിങ്ങളിൽ ഒരുതരത്തിലുമുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാരണം ഇതിൽ ഒരുതരത്തിൽപെട്ട കെമിക്കലുകളോ കൃതൃമ ലൈഗിക ഉത്തേജനഹോർമോണുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല 100% ആയുർവേദിക് ഉൽപ്പന്നമാണ്.ദിവസവും ഉന്മേഷത്തോടെ നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.